Нашето училище

 

История на сдружение „Българско училище в Берлин“

Българско училище съществува в Берлин от 1966 година. До 1991 година то се финансира от българската държава. По това време българското училище заема класни стаи на училището на „Ifflandstraße“ 11, а по-късно ползва стаи в сградата на „Krausenstraße“ 73. Настъпилите през 1990 година политически и икономически промени в държавите от източна Европа допринасят и за редица проблеми от финансово естество в България. Поради тази причина държавната издръжка на училището е спряна. През 1991 година поддържници на българското училище основават сдружение с идеална цел „Българско училище в Берлин“. Целта е да се запази съществуването на училището и да се продължи неговата традиция. Сдружение „Българско училище в Берлин“ е регистрирано в регистъра на сдруженията в районен съд Шарлотенбург с № 11589 Nz. Член на сдружението можие да стане всеки, който признае целите и устава му.

 


 

Цели

Българското училище в Берлин отговаря на съвременните образователни изисквания. То е учебно заведение за живеещите в Берлин и околността български деца и за децата, които желаят да изучават български език. Освен по български език и литература училището предлага и обучение по география и история на България. В уроците по музика в начален курс децата се запознават с българския певчески фолклор и традиции.

 


 

Структура на дружеството

Член на сдружението може да стане всеки, който признае устава и приеме целите му.


Управителният съвет се състои от четирима члена: председател, заместник-председател, ковчежник и секретар, които се избират за две години от членовете на сдружението.